Онцгой байдлын ерөнхий газрын Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл, Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс хагас жил тутам эрхлэн гаргадаг “Гамшиг судлал, инновац” онол, практик, аргазүйн мэргэжлийн сэтгүүлийн 2020 оны сүүлийн хагас жилийн дугаарт эрдэмтэн, судлаач, докторант, магистрант болон төв, орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч нарыг хамруулах аж.

 

Таны сурталчилгаа