Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэг барьж ашиглалтад орууллаа. Цэцэрлэгийн барилгыг улсын төсвийн 1,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Хийт констракшн” ХХК цаг хугацаанд нь барьж ашиглалтад оруулсан байна. Чандмань-Өндөр суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд шинэ дотуур байрны барилга ашиглалтад орсон бөгөөд 320 хүүхдийн сургуулийн барилга барьж байгаа аж. 

 

Таны сурталчилгаа