Тээврийн цагдаагийн албаны удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөн, “Шилдэг зохицуулагч-2020” тэмцээн энэ оны 10 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд Улаанбаатар  хотод зохион байгуулагдаж байна.

           Алба хаагчдын дунд уламжлал болгон зохион байгууллагддаг “Удирдах ажилтнуудын сургалт зөвлөгөөн”, “Шилдэг зохицуулагч-2020” тэмцээн” тэртээ 1982 оноос хойш өдгөө 38 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж ирсэн. Зөвлөгөөнд албаны харьяа газар хэлтэс, төв, орон нутгийн цагдаагийн нэгжийн 60 гаруй удирдах албан тушаалтан оролцож байна.

Сургалт, зөвлөгөөнд: 

- ЦБ-ын үйл ажиллагаа, баримталж байгаа бодлого, цаашид авах арга хэмжээ, 

- ЗХАБХ үндэсний хөтөлбөр түүний хэрэгжилт, олон улсын туршлага, Зөрчил шалган шийдвэрлэх үйл ажиллагаа, 

- Замын хөдөлгөөнд тавих хяналтын камерын систем, 

- Нийслэлийн болон орон нутгийн замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал, цаашид анхаарах асуудал,  

- Албаны үйл ажиллагаа, ажлын уялдаа, гарч байгаа хүндрэл, цаашид анхаарах асуудал, 

- Жолооч бэлтгэх хэрэгжилт сэдвээр тус тус сургалт, зөвлөгөөнийг зохион явуулж байна. 

“Шилдэг зохицуулагч-2020” тэмцээний тухайд

Алба хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, эрүүл мэнд, бие бялдрыг хөгжүүлэх, мэргэжлийн ур чадварыг шалгадаг “Шилдэг зохицуулагч-2020” тэмцээн жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагдаж тэмцээнд Тээврийн цагдаагийн албаны харьяа газар, хэлтэс, тасаг, хэсгийн 36 нэгжийн 108 алба хаагч оролцож, 

- Гэрийн даалгавар 

- Жагсаалын үзлэг

- Хууль эрх зүй, гадаад хэлний мэдлэг 

- Зам тээврийн ослын газарт ажиллах ажиллагаа 

- Биет зохицуулалт хийх

- Бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшин 

- Сонор сэрэмж, ур чадвар шалгах төрлөөр мэдлэг оюун, авхаалж самбаа, хурд хүчээ сорих бөгөөд тэмцээн 2 өдөр үргэлжлүүлэн шилдгүүдээ шалгаруулах юм.

Энэхүү сургалт зөвлөгөөн болон “Шилдэг зохицуулагч-2020” тэмцээн, нийслэл болон хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа алба хаагчид харилцан туршлага солилцож, алдаа дутагдал, ололт амжилтыг дүгнэж, алба хаагчдын ажил мэргэжлийн ур чадвар, хууль эрх зүйн мэдлэг, бие бялдарын түвшинд үнэлгээ өгч, ажиллах чармайлтыг дээшлүүлж, урамшуулах зорилготой юм. 

Эх сурвалж : Тээврийн цагдаагийн алба 

 

 

 

Таны сурталчилгаа