Хүнсний сав баглаа боодол нь тухайн хүнсний бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллийг агуулсан байдаг. Хүнсний ногоон дээр ийм төрлийн шошго байдаг ба тухайн шошго нь уг бүтээгдэхүүн Органик хүнс эсвэл Бордоо ашигласан, Генийн өөрчлөлтэй эсэхийг мэдээлдэг байна.

Таны сурталчилгаа