Хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд энэ сарын 27-ны өдөр 287 дуудлага ирсэн нь өмнөх өдрөөс 34, өнгөрсөн оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 64 хувиар буурчээ.

Мэдээлэл хүссэн дуудлага өчигдөр 157 байсан бол хүнсний дэмжлэг, хүүхдийн эрхийн зөрчлийн дуудлага тус бүр 31 иржээ.

Хүүхдүүд 24 цагийн турш 108 утсанд үнэ төлбөргүй холбогдож мэдээлэл, зөвлөгөө,  хамгааллын үйлчилгээ авах боломжтой.

Хүүхдийн тусламжийн утас нь хүүхдийн санаа бодлыг сонсох, шаардлагатай сэтгэл зүйн зөвлөлгөө өгөх, хүүхдийн эрхийн зөрчлийн мэдээллийн дагуу нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, холбон зуучлах, хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндэд ноцтой тохиолдолд яаралтай тусламж үйлчилгээ хүргэх зорилготой.

Таны сурталчилгаа