Эхнийх нь хүмүүсийн интернетийн зөв, зохистой хэрэглээ. Интернетийн хэрэглээгээр хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах боломжтой гэдгийг бид мэдэж авлаа. Мөн үүнийг дагаад шуурхай хэрэглэхэд хялбар хөгжүүлэлт ч бий боллоо. Цахилгаан барааны хэрэглээ ч нэмэгдэж, аль чанартай, сайн гэснийг нь хүмүүс сонгож, цахилгаан барааны нийлүүлэгчид ч ажлын байраа хадгалж үлдлээ. Цахим орчинд гарсан өөрчлөлтүүдээс мөн хурлаас гадна ямар нэг бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах шинэ арга барил руу нэвтэрч маркетингийн шинэ санаа сэдэл баяжих алхам хийгдлээ. Суртал ухуулга ямар хүчтэй гэдгийг харуулж, хүмүүсийг амныхаа зоргоор ямар ч шүүлтүүргүй болж байсан санал, сэтгэгдлийг хязгаарлах, өөрсдийн замбраагүй цахим хэрэглээний ёс зүйн доголдлыг засан сайжруулах боломж бий боллоо. Олон ч төрлийн маск бий болж эхэллээ. 

Эх сурвалж: https://www.ksl.com/article/50087736/heres-a-look-at-some-of-the-covid-19-related-tech-showcased-at-ces-2021

Таны сурталчилгаа