Өмнөд Солонголт хэсэг бүлэг тариаланчид өөрсдийн суурин газраа өнгө оруулах зорилготой үзмэн ягаан өнгөөр байшингуудаа будаж, засал гоёл хийсэн байна. Өмнөд Солонгосын Бонвон арал дээрх энэхүү суурин газар 400 гаруй байшин байдаг аж. 

 

 

 

 

 

 

 

Таны сурталчилгаа