Нийслэлийн хэмжээнд хэсэгчилсэн бэлэн байдлын үед шинжилгээ авах цэгүүдийн байршил .

Таны сурталчилгаа