Та бүхэнд гамшгийн үеийн Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулж, өнөөдрөөс нээгдэж байгаа байгууллагуудын дагаж мөрдөх журмуудыг бүрэн эхээр нь танилцуулж байна. 

Таны сурталчилгаа