Цаг үеийн мэдээ

Вакцинжуулалтын ажлаас хамаарч иргэдийн эрүүл мэнд сайжирч байгаа улс орнууд эхнээсээ сургууль цэцэрлэг гээд зарим салбаруудаа буцаан хэвийн болгож үүд хаалгаа нээж эхлээд байна. АНУ-ын ерөнхийлөгч нийт иргэдийн эхний тунг хийж дуусах ажил урагштай явж байгаа гэж дүгнэн зарим мужуудад сургуулийн үйл ажиллагааг нээх чиглэл өгсөн байна.

Эх сурвалж: https://www.foxnews.com/politics/biden-states-prioritize-educators-vaccine-rollout

Таны сурталчилгаа