Цаг үеийн мэдээ

ОХУ-ын иргэдийн дунд вакцинтай холбоотой санал асуулга явуулсан байна. Тэдний үзэж байгаагаар 92 хувийн үйлчилгээтэй байгаа вакциныг ДЭМБ бүртгэж авахгүй байгаа учраас тодорхой тооны иргэд хийлгэх хүсэлгүй, итгэлгүй байгаагаа хэлсэн байна. Харин ДЭМБ-аас уг вакциныг хүлээж авахгүй байх хэд хэдэн үндэслэл бий. Олон улсын стандарт, зөвшөөрөл бүхий лабораторид гаргаж баталгаажуулаагүй, вакцины зах зээлд эзлэх том байр суурь давамгайлж байгаа гэх мэт олон зүйл бий. ОХУ-ын иргэд ч цаашид ДЭМБ бүртгэж авах юм бол хийлгэхэд асуудалгүй талаар өгүүлсэн байна. 

Эх сурвалж: https://www.bbc.com/news/world-europe-56250456

Таны сурталчилгаа