БНХАУ-ын албаныхан өөрсдийн гарган авсан вакцины талаар байр сууриа илэрхийлсэн байна. Тэд вакцины хөгжүүлэлт хийж гарган авсан вакцин нь төдийлөн үр дүн сайтай байгаагүй талаар өгүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл баталгаа байхгүйг онцолсон аж. БНХАУ-ын халдварт өвчин хянах, урьдчилан сэргийлэх төвийн дарга Гао Фу вакцины жинхэнэ бодит байдлыг олон нийтэд мэдээллээ. БНХАУ-ын гарган авсан вакцин баталгаагүй. Биднийг халдвараас хамгаалах өндөр зэрэглэлийн үйлчилгээ үзүүлэхгүй байгааг олж тогтоосон талаар тэрээр өгүүлжээ. 

 

Эх сурвалж: https://news.yahoo.com/china-official-calls-reports-said-164200923.html

Таны сурталчилгаа