Дархлаажуулалтад 60-аас дээш насны хүн бүрийг хамруулахгүй ба зөвхөн эрүүл мэндийн 4-р бүлэгт хамаарах архаг хууч өвчтэй хүмүүсийг хамруулах юм.

Вакцинд хамрагдах байршил : 

Таны сурталчилгаа