2021.08.01-нд нийслэлийн хэмжээнд I тунд 774, II тунд 448, нийт 1222 иргэнийг дархлаажууллаа. Вакцинжуулалт эхэлснээс хойш нийслэлийн 18-аас дээш насны 1.079.162 иргэн I тунд, 986.198 иргэн II тунд хамрагдаад байна. Мөн нийт 2004 жирэмсэн эх, 12-15 насны 30.318 /29.9%/, 16-17 насны 16.043 /47.3%/ хүүхэд тус тус II тунд хамрагдлаа.

Таны сурталчилгаа