Улаанбаатар хотод өнөөдөр коронавирусний шинжилгээний 6 цэгт ажиллана.

Шинжилгээний цэгүүдийн байршил:

 

Таны сурталчилгаа