Цаг үеийн мэдээ

Хөдөлмөрийн Үндэсний намаас Ковид-19 цар тахлын хүнд үед Засгийн газрын хариуцлагагүй байдлаас шалтгаалан ачаа тээвэрлэлт саатан, шатахууны хомсдол үүссэнээр бараа бүтээгдэхүүний суурь үнэ өсч, иргэдийн бодит орлого бууран нийгэм, эдийн засгийн хямралт байдлыг үүссэнтэй холбоотой дараах шаардлагыг Засгийн газарт хүргүүлж байна.

Таны сурталчилгаа