Цаг үеийн мэдээ

Сонгинохайрхан дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сургалтын төвд бүртгэлтэй 3017 аж ахуй нэгж, иргэн байна. Харин дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн 67 хувь нь эмэгтэйчүүд байдаг аж. Мөн бүртгэлтэй аж ахуй нэгж ,иргэдийн 34 хувь нь оёдлын салбарынх бөгөөд тэд кластер болон ажиллаж эхэлсэн аж. 

Нийслэлийн ИТХ-ын дэргэдэх Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс “Нийслэлийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн уулзалт зөвлөгөөн”-ийг  9 дүүргийн хэмжээнд  зохион байгуулж дууслаа.

Таны сурталчилгаа