Цаг үеийн мэдээ

MNS 0461:1981 стандартад зааснаар хэвийн боовыг 75 хувиас ихгүй агаарын харьцангуй чийглэгтэй, +20-оос доошгүй хэмтэй орчинд 15 хоног хадгалж хэрэглэхийг Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зөвлөж байна.

Таны сурталчилгаа