Цаг үеийн мэдээ

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр нийт 1791 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1472, гэмт хэргийн шинжтэй 105 дуудлага, мэдээлэл байна.

1 хүн ба

Таны сурталчилгаа