Цаг үеийн мэдээ

Эхний хоёр өдөр шалгуулагчид түүх, англи хэл, хими, газарзүй, нийгэм судлалын шалгалт өгсөн.

Өнөөдөр биологи, математикийн шалгалтаар үргэлжилж байна. Маргааш буюу сүүлийн өдөр физик, орос хэл, монгол хэлний шалгалт болно.  Шалгалтын үед сэтгэл зүйгээ тогтвортой байлгах нь чухал юм.

нэг буюу түүнээс олон хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

"боловсроп, шинжиэх хаань яам боловсролын унэлгэзний BB шалгалтын айдсаа хэрхэн даван туулах вэ? айдас бол хунд байх ёстой сэтгэл хедлелийнн гэдгийг хулээн зевшеерех айдсын мэдрэмжийг танин тайвшруулах аргад суралцах мэдэж, верийгее энэхуу нехцел байдал зΘΒΧΘΗ чамд биш бусад шалгуулагчдад адил мэдрэгдэж байгаа гедгийг санах ΘΜΗΘ Hb айж байсан ч даван туулж чадсан туршлагаа санаж, верийгее зоригжуулах #12022 шалгалт элсэлтийн еренхий вэбсайт WWW.EEC.MN лавлахутас 7011 9498" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

Таны сурталчилгаа