Цаг үеийн мэдээ

Ховд голын хогийг Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас цэвэрлэжээ. Аймаг бүрт хоггүй байх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын тушаал гарч, уриалга өрнүүлж байна.

Хоггүй болгох санаачлага өрнүүлж, үе шат дараалсан ажлуудыг хийж байна. 2023 онд эхний 100 сумыг хог шатаах инноваци бүхий шинэ технологийн зуухуудаар хангахаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ажиллаж байна. 

Таны сурталчилгаа