Цаг үеийн мэдээ

Сэлэнгэ аймаг нь 17 сум, 6 тосгонтой, аймгийн хэмжээнд нийт 4074 түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал бүртгэгдсэн байдаг ажээ. Тооллогын ажлын хэсэг 6 сумын 680 дурсгалт газрыг тоолж, бүртгэн баримтжуулаад байна. Сэлэнгэ аймаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллого үргэлжилж байна.

Таны сурталчилгаа