Цаг үеийн мэдээ

“Зам, тээврийн салбарын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг цахимжуулах дунд хугацааны дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээг цахимжуулах, Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал E-Mongolia-д нэгтгэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Энэхүү ажлын хүрээнд Зам, тээврийн хөгжлийн яамны харьяа Далайн захиргаа нь усан замын тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, бүртгэлд шилжилт хөдөлгөөн болон хасалт хийлгэх хүсэлтийг E-Mongolia-платформоор дамжуулан хүлээн авч, шийдвэрлэх боломжтой болоод байна. 

“Зам, тээврийн салбарын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг цахимжуулах дунд хугацааны дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээг цахимжуулах, Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал E-Mongolia-д нэгтгэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Энэхүү ажлын хүрээнд Зам, тээврийн хөгжлийн яамны харьяа Далайн захиргаа нь усан замын тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, бүртгэлд шилжилт хөдөлгөөн болон хасалт хийлгэх хүсэлтийг E-Mongolia-платформоор дамжуулан хүлээн авч, шийдвэрлэх боломжтой болоод байна. 

Таны сурталчилгаа