Цаг үеийн мэдээ

Эмээлт захын түүхий эдийн үнэ ханшийн /2022.12.09/ мэдээллийг хүргэж байна.

Ямааны арьс-18.000-21.000 төгрөг

Ямааны өлөн- 700 төгрөг

Хонины нэхий - 200 төгрөг 

Хонины өлөн - 4000 төгрөг 

Үхрийн шир- 8000 төгрөг

Адууны шир сүүлтэй-11.000 төгрөг

Адууны дэл 1кг- 6000 төгрөг

Адууны сүүл ширхэг нь- 11.000 төгрөг

Адууны сүүл 1 кг нь-16.000 төгрөг

Адууны цагаан шир- 45.000 төгрөг

Сарлагын шир - 13.000 төгрөг

Бухын шир-25.000 төгрөг

Тэмээний шир- 20.000 төгрөг

Таны сурталчилгаа