Цаг үеийн мэдээ

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хоёрдугаар сарын олголтын хуваарийг танилцуулж байна.