Цаг үеийн мэдээ

Чихрийн шижинтэй 3 хүн тутмын 1 нь нүдний хараа алдагдах эмгэгт өртөх өндөр эрсдэлтэй. 

Нүдний эмчийн хяналт

- Нүдний угт өөрчлөлт үүсээгүй бол жилд нэг удаа

- Хөнгөн зэргийн өөрчлөлт үүссэн бол зургаан сар тутам

- Дундаас хүнд зэргийн өөрчлөлт үүссэн бол хоёроос дөрвөн сар тутам 

- Шинэ, эмгэг судас үүссэн өөрчлөлттэй бол нэгээс арван сар тутам хүүхэн харааг өргөсгөх эм дусааж нүдний угийг шинжилнэ.

Та чихрийн шижингийн эрсдэлээ үнэлнэ үү?

Хэрэв эрсдэлийн үнэлгээ:

 5>Эрүүл амьдралын хэв маягаа хэвшүүлээрэй.

 5≤ Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвдөө хандаж өлөн үеийн глюкозын түргэвчилсэн шинжилгээ өгнө үү. 

Чихрийн шижин өвчнөөс урьдчилан сэргийлье.

 

Таны сурталчилгаа