Цаг үеийн мэдээ

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2023 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр нийт 1694 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1304, гэмт хэргийн шинжтэй 78 дуудлага, мэдээлэл байна.

Мөн гэмт хэргийн шинжтэй 41 үйлдлийг шуурхай илрүүлж, урьд өмнө бүртгэгдсэн 13 хэргийг нөхөн илрүүлжээ.