Цаг үеийн мэдээ

Улаанбаатар хотын төвийн зургаан дүүргийн Засаг дарга арван хоёрдугаар сарын 15-наас газар олгохгүй.  

Зөвхөн Нийслэлийн Засаг дарга дараах тохиолдолд газар олгоно. Үүнд:

- Төр бүтээн байгуулалт хийх зорилгоор буюу эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг барих;

- Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн харилцааг хэрэгжүүлэх үед;

- Дахин төлөвлөлт буюу гэр хорооллыг барилгажуулах нөлөөллийн бүсэд өртөгдсөн иргэн, ААН-үүдтэй хэлэлцээ хийж нүүлгэн шилжүүлэх зорилгоор;

- Царцаагдсан барилга байгууламжид урд олгогдсон газрыг ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу дахин төлөвлөгдсөн бүсэд шилжүүлэн суурьшуулах үед;Улаанбаатар хотын төвийн зургаан дүүргийн Засаг дарга арван хоёрдугаар сарын 15-наас газар олгохгүй.