Цаг үеийн мэдээ

2024 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс Улаанбаатар хотын гэр хорооллын ус түгээх байрууд зуны цагийн хуваарьт шилжлээ.