Цаг үеийн мэдээ

Сүүлийн өдрүүдэд цахим орчинд тархаад байгаа "Шинээр орж ирсэн тээврийн хэрэгсэлд дугаар олгохгүй, худалдан авах хүсэлт 300 мянган төгрөг болсон" гэдэг нь худал мэдээлэл хэмээн Автотээврийн Үндэсний төвөөс мэдэгдлээ.  

Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журмын дагуу тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн 18 салбараар улсын дугаар хэвийн олгож байна.