Цаг үеийн мэдээ

Ялтан “П”-д 2022 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 151 дугаартай шийтгэх тогтоолоор Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар 2 жилийн хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял оногдуулж, өөрийн оршин суух газар болох Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрээс гарч явахыг хориглож шийдвэрлэсэн, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2022/ДШМ/520 дугаартай магадлалаар анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулж Нийслэлийн Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрээс гарч явахыг хориглож шийдвэрлэжээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас ялтан “П”-д зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг зөрчсөн зөрчил бүрд нь зөрчлийн тэмдэглэл үйлдэж, техник хяналтын ажилтны дүгнэлтийг гаргуулж, дахин зөрчил гаргахгүй байх, гаргасан тохиолдолд өөрт нь оногдуулсан ялыг хорих ялаар солих журмын талаар биечлэн уулзаж, ярилцлага хийж тэмдэглэл үйлдэж, тодорхой тайлбарлан өгсөн байна.

Баянгол дүүргийн прокурорын газрын ахлах прокуророос ялтан “П”-д шүүхээс оногдуулсан 02 жилийн ялаас биеэр 01 жил 07 сар 24 хоногийн ялыг эдэлж, эдлээгүй үлдсэн 04 сар 06 хоногийн ялыг хорих ялаар солих асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр прокурорын дүгнэлтээ үйлдэж шүүхэд ирүүлжээ.

Ялтан “П” нь шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг биелүүлэх, шийдвэр гүйцэтгэгч, техникийн ажилтны хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх” зэрэг үүргээ биелүүлэхгүй, удаа дараа зөрчсөн, техникийн болон биечилсэн хяналтаас 24 цагаас илүү хугацаагаар удаа дараа санаатайгаар зайлсхийсэн нь эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хяналтын хувийн хэрэгт авагдсан баримтуудаар тогтоогдсон гэж шүүхээс дүгнэж, эрх хязгаарлах ялаас эдлээгүй үлдсэн 04 сар 06 хоногийн зорчих эрх хязгаарлах ялыг мөн хугацаагаар хорих ялаар сольж, цагдан хорьж, ялтан “П”-ийн хорих ялыг нээлттэй хорих байгууллагад эдлүүлэхээр шийдвэрлэв.

Хураангуйг бэлтгэсэн: Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Билгүүн