Цаг үеийн мэдээ

Нөөцийн махны эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан нэмэлтээр долоо хоног бүр хуваарийн дагуу өргөтгөсөн худалдааг зохион байгуулж байгаа.

Энэ долоо хоногт дараах байршлуудад өргөтгөсөн худалдаа зохион байгуулагдана.