Цаг үеийн мэдээ

Оюутны Umoney картын хөнгөлөлттэй зорчилт 2024 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 8 дугаар сарын 31 хооронд түр хугацаанд үйлчлэхгүй хэмээн Нийтийн тээврийн бодлогын газраас мэдээллээ.

Оюутнууд шинэ хичээлийн жил буюу 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хөнгөлөлттэй зорчих боломжтой.